تقدیر و تشکر از زحمات کادر درمان، در “بازدید سردار فرجی، فرمانده محترم سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی” از درمانگاه و مرکز جراحی محدود جوادالائمه (ع)
فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) در حاشیه بازدید از مرکز درمانی جوادالائمه (ع) ضمن تقدیر از زحمات پرسنل و کادر درمان، دسترسی به خدمات درمانی را از نیازهای جدی مردم ذکر کردند و خواستار خدمت رسانی با همه تلاش، به مراجعین در این مجموعه شدند.