بخش رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه و مرکز جراحی محدود حضرت جواداالائمه (علیه السلام) شامل رادیولوژی تمام دیجیتال ، ماموگرافی دیجیتال ، سنجش تراکم استخوان ، رادیوگرافی دیجیتال فک و صورت ، سفالوگرام ؛
و سونوگرافی های روتین و بارداری ، غربالگری (NT , NB ) و کالرداپلر می شود.
همچنین نمونه برداری کلیه ، کبد و برست نیز تحت هدایت دستگاه سونو توسط سونولوژیست انجام می شود.

 

                                                   

 

شماره تماس : 3142  داخلی  5

همه روزه 07:00  الی  21:00