فیزیوتراپی در دو سالن مجزا جهت خواهران و برادران
مجهز به:
  • تجهیزات الکتروتراپی شامل تحریکات الکتریکی ضد درد، امواج فراصوت، لیزر درمانی، مغناطیس درمانی، دستگاه CPM ، SHOCKWAVE درمانی، مگنت درمانی
  • تجهیزات مکانوتراپی شامل دوچرخه ثابت ، صندلی چهار سر، چرخ شانه ،  وزنه
  • روش های درمانی تخصصی شامل سوزن خشک، منوال تراپی، ماساژ درمانی، تمرین درمانی، فیزیوتراپی کف لگن با دستگاه بیوفیدبک فنیکس
زیر نظر مجرب ترین کارشناسان فیزیوتراپی و پیشرفته ترین تجهیزات در خدمت مراجعین محترم می باشد.