ارزیابی و درمان مشکلات گفتار و زبان
کم شنوایی
لکنت زبان
مشکلات تلفظی و آسیب زبانی در اثر سکته های مغزی، ضربه به سر، تاخیر گفتاری، اتیسم، بیش فعالی و مشکلات بلع و تغذیه
درمان نوروفیدبک به روش اصلاح امواج مغزی