انجام موفقیت آمیز اولین عمل استرابیسم (انحراف چشم) در مرکز جراحی محدود حضرت جوادالائمه(ع)

این عمل روز دوشنبه 1400/04/21  در اتاق عمل مرکز جراحی محدود حضرت جوادالائمه (ع) توسط دکتر سید سجاد احمدی (متخصص چشم پزشکی) با موفقیت انجام شد.
انحراف چشم چیست؟
استرابیسم نوعی مشکل چشمی است که در آن چشم ها وضعیت ناهمگونی نسبت به یکدیگر داشته و نگاه آنها به جهات مختلف است.
در این بیماری ممکن است یک یا هر دو چشم به سمت داخل، خارج، بالا یا پایین منحرف شود.

 

دریافت نوبت:

شماره چهاررقمی 3142-058

داخلی 1 و 114