ابن الرضا به حجره غریبانه جان سپرد
او شمع جمع بود و چو پروانه جان سپرد
مسموم شد ز زهر جگر سوز اُم فضل
از روی شوق در ره جانانه جان سپرد
◾️شهادت غریبانه جوان‌ترین شمع هدایت و نهمین بحر کرامت،حضرت جوادالائمه (ع) بر تمام مسلمین جهان تسلیت باد.