🌸 برچینی بشکسته‌ی دل بند زدند
🌸ما را به ولایت تو پیوند زدند…

🌸آغاز امامت تو گویی به بهشت
🌸زهرا و علی ز شوق لبخند زدند…

🦋✨آغاز امامت و ولایت قطب عالم امکان، فخر‌زمان، امام مردمان، غایب دوران #امام_زمان عجل‌الله بر منتظرانش مبارک✨