گفتگو با مسئول طرح نفس در درمانگاه جوادالائمه علیه السلام
بسم الله الرحمن الرحیم
طرح نفس خراسان شمالی تحت عنوان یک مرکز مردمی و در راستای قانون جوانی جمعیت برای جلوگیری از سقط جنین و فرزندان سالم از خرداد ۱۴۰۱ توسط اعضای هیئت موسس در استان راه اندازی شد.
دبیرخانه این طرح واقع در سازمان بسیج جامعه پزشکی می باشد
در حال حاضر سه شعبه واقع در بیمارستان بنت الهدی بجنورد، درمانگاه جواد الائمه علیه السلام بجنورد و دانشکده پرستاری اسفراین تحت مرکز مردمی نفس فعالیت دارند .
از زمان شروع فعالیت تاکنون ضمن فعالیت های متعدد. تعداد هشت کلاس آموزشی ویژه پرستاران , ماماها و مادران باردار برگزار شده ، و تعداد ۱۳ نفر از افرادی که در سقط های غیر مجاز مشهور. هستند به دستگاه های نظارتی معرفی و تاکنون از سقط دهها جنین جلوگیری و تعداد ده فرزند در نقاط مختلف استان تحت حمایت درمانی و مالی شعب مرکز نفس بدنیا آمده اند.
روش کار و فعالیت طرح نفس:
مادران باردار که به هر دلیل به سقط می اندیشند و دنبال سقط جنین هستند به دفاتر مرکز نفس ارجاع داده می‌شوند، پس ازشناسایی شبکه مسائل منجر به سقط برای مادر پرونده تشکیل می شود و مادر تحت حمایت قرار می گیرد بعضی از مادران با مشاوره روانشناسی و مامایی منصرف می‌شوند .
بعضی از حمایت های درمانی و آزمایشگاهی با مشارکت درمانگاه های تابعه بسیج و سپاه و مراکز بهداشت انجام میشود .
و برخی هم که مشکلات مالی و اقتصادی دارند ضمن ارایه مشاوره ، تحت حمایت های مالی، درمانی و معیشتی مرکز نفس قرار می‌گیرند که تمام طول بارداری و برخی تا 6 ماه پس از تولد تحت حمایت قرار میگیرند.
حمایت های مالی با مشارکت خیرین، کمیته امداد امام، بسیج سازندگی، ستاد اجرایی فرمان امام و … انجام می شود.
دفاتر فعال در خصوص اجرای طرح نفس خراسان شمالی (نجات فرزند سقط) که با مشارکت کارشناسان مذهبی . روانشناسی. مامایی .پرستاری و متخصص زنان. انجام میشود واقع در:
بیمارستان بنت الهدی بجنورد
درمانگاه جواد الائمه ع بجنورد
دانشکده پرستاری اسفراین.می باشد.
محل طرح نفس در درمانگاه جواد الائمه علیه السلام اتاق مشاوره روانشناسی می باشد .
شماره تماس و راه ارتباطی  ۰۹۳۸۸۱۴۵۵۵۴
علاقه مندان و خیرین که می‌توانند و دوست دارند در این زمینه مشارکت و کمک تخصصی داشته باشند و یا کمک مالی داشته باشند و یا به هر نحوی می‌خواهند در پیشگیری از سقط مشارکت داشته باشند ، می توانند به شعب مراکز نفس مراجعه و یا با شماره 09388145554 تماس بگیرند .
nafas_khorasanshomali@