نور دل یا زهرا حضرت معصومه

ای بانوی بی همتا یا حضرت معصومه

تو تالی زهرایی چون زینب کبرایی

ای مظهر خوبی ها یا حضرت معصومه

… میلاد مظهر عصمت و نجتبت ، حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر بر تمام دختران عفیف ایران زمین مبارک باد …